Saturday, September 8, 2012

Change

X: Hindi ka pa din nagbabago!
Y: Mabuti nga't hindi eh. Kung nagbago ako, malamang nagkatuluyan pa tayo.